Ochrana osobních údajů

Zabezpečení a ochrana informací (ochrana osobních údajů) v souvislosti s nařízením GDPR…

Co jsou to osobní údaje?

Pokud jste registrovaným návštěvníkem webu Nadomovine.cz, svěřujete tím své osobní údaje jejímu provozovateli. Rád vás seznámím s tím, jak tyto údaje na našem webu NaDomovině cz chráníme v rámci zásad a práv, v souvislosti s GDPR (Nařízením o ochraně osobních údajů) 

Kdo je správce vašich osobních údajů?

Webová prezentace vznikla pro potřeby sdílení informací o dění v bytovém domě mezi správou, majiteli a nájemníky. Správcem osobních údajů tohoto webu jsem já, administrátor Kamil Bolek: 65545265, se sídlem Na Domovině 651/1.

Vůči vašim osobním údajům jsem proto v pozici správce. Určuji tedy, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat. 

Jak mě můžete kontaktovat?

Pokud budete mít jakékoliv otázky na průběh zpracování vašich osobních údajů, můžete se na mě obrátit na e-mailové adrese: admin@nadomovine.cz 

Jaký je rozsah osobních údajů a účel zpracování?

Zpracovávám pouze osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Zasílání newsletterů a provozních informací:  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, telefonní kontakt, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme pro účely zkvalitnění formy sdělení.

Zadáním emailu mi dáváte ve smyslu ust. § 5 odst. 1, 2 a 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a svůj souhlas k tomu, aby vaše osobní údaje zde uvedené jsem dále zpracovával v rozsahu nutném za účelem zasílání novinek a informačních emailů, a to včetně marketingových informací ze strany dodavatelů služeb.

Souhlas udělujete v rozsahu, který se podává z účelů zpracovávání vymezených výše. Tento souhlas mi poskytujete na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání. Prohlašujete současně, že jste byl/byla řádně informován/a o svých právech jako subjektu údajů, včetně práva tento souhlas kdykoli odvolat. 

Poskytovatelé následujících platforem a služeb:

  • Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing
  • Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy
  • WEDOS, poskytovatel datového prostoru a systému pro provoz internetové platformy. Více o Zásadách ochrany osobních údajů naleznete na:  https://datacentrum.wedos.com/a/386/gdpr-u-wedos.html
  • SmartSelling a.s., - provozovatel a poskytovatel služeb emailmarketing.cz pro rozesílání elektronických zpráv. Více informací naleznete na: https://smartselling.cz/obchodni-podminky/

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění obsahu zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě budu na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe :-) To je jisté.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte.  Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. 

Jaké používám zabezpečení pro ochranu osobních údajů?

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byli mé vlastní. Přijal jsem a následně dodržuji veškerá aktuální technická opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. 

Předávám vaše osobní data v mimo EU?

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. 

Jaká jsou vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: admin@nadomovine.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám rád doložím ve lhůtě 30 dní, které vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu těchto osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut) je vaším dalším právem na výmaz zpracovávaných údajů. Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na technické zajištění práva na výmaz však potřebuji 30 dní. O dokončení výmazu vás budu informovat na váš zvolený kontaktní e-mail.

Máte právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem. Avšak uvítám, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat přímo mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Máte právo na odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s inspirací a články vám zasílám, jste-li majitel, nájemník či příznivec bytového domu Na Domovině 651/1 a na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který naleznete v patičce každého odeslaného e-mailu.  

Mlčenlivost…

Dovoluji si vás ujistit, že všichni mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. A to ani náhodou  :-)

 

Děkuji vám z VAŠI důvěru a budu tě těšit na prospěch ze vzájemné spolupráci.

S pozdravem administrátor webu Na Domovině,

Kamil Bolek.

V Praze dne 1.1.2019