Komunikace se zástupci SVJ

Postup při komunikaci se zástupci výboru společenství vlastníků.
Pokud však nenajdete odpověď na svou otázku, tak nám napište.

Postup při komunikaci se zástupci výboru SVJ

Pro komunikaci se zástupci vlastníků - výborem společenství vlastníků, jsou oficiálně připraveny 4 komunikační kanály:
 
  1. Elektronickou cestou pro komunikaci provozních informací domu a požadavků způsobem neprávního sdělení: vybor.nadomovie1@email.cz .
  2. Písemnou cestou pro "běžnou komunikaci" vhozením do poštovní schránky SVJ.
  3. Písemnou cestou doporučeným dopisem, na adresu SVJ Na Domovině 651/1, Praha 4, 142 00, což je zároveň považováno za jedinou možnost pro sdělení oficiálního požadavku či stanoviska a vyžádání vyjádření (právní způsob podání).
  4. Telefonickým oznámením technických a jiných závad či stížností správcovské firmě "Jiviš" viz kontakty

Na veškerá vyjádření SVJ bude reagovat nejpozději do 30-ti dnů!!!

 

Vznesení oficiálního požadavku

V případě oficiálního požadavku kopie dokumentu, či jiných citlivých materiálů je nutné pro každý takový požadavek vyplnit následující žádost:
 
 
     Věc: (název požadavku)....
     Jméno vlastníka: (jméno a příjmení vlastníka bytové jednotky, jehož právem se žádost vznáší)
     Kontakt pro komunikaci: (adresa pro doručení vyjádření či požadavku, případně telefonní kontakt)......
 
     Text: (znění požadavku)....
 
     Místo datum a vlastnoruční podpis:(místo a datum vzniku žádosti včetně vlastnoručního podpisu)
 
 
Svůj požadavek vhoďte od schránky SVJ v domě. Zástupce výboru SVJ Vás následně bude kontaktovat ohledně termínu předání požadované kopie dokumentu. Z důvodu ochrany osobních údajů může předat kopii dokumentu pouze zástupce SVJ (či jím písemně pověřená osoba) a to pouze oprávněné osobě o proti podpisu. O předání bude uskutečněn zápis v knize žádostí. Na veškeré vyřízení a vyjádření bude zástupce SVJ reagovat nejpozději do 30-ti dnů.