Pokyny pro přihlášení do interní sekce

Pokyny pro přihlášení do interní sekce webu...
Pokud však nenajdete odpověď na svou otázku, tak nám napište.

Přístup do interních stránek webu 

Pro registrované majitele bytových jednotek našeho domu byl od 1.1.2019 zprovozněn nový interní informační a komunikační kanál. Po přihlášení do systému bude možno dohledat interní a neveřejné informace, týkající se našeho domu a práce výboru společenství vlastníků.

Z důvodu nařízení zákona o správě osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) vás žádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souvislosti s provozem webu www.Nadomovine.cz

Udělením souhlasu získáte:
1. Přímý přístup do uzavřené sekce webu NaDomovine.cz s interními informacemi pro vlastníky
2. Přístup k pravidelně zasílaným novinkám o dění v našem domě
3. Přístup k rychlým vyjádřením k aktuálním problémům a jejich probíhajícím řešením
4. SMS zprávy s urgentním a aktuálním oznámením
5. Zasílání připomínek o důležitých skutečnostech a termínech
6. Podněty a možnost zapojení se do hlasování a debat

Souhlas je možné udělit písemným potvrzením a zasáním tohoto textu na elektronickou adresu admin@nadomovine.cz, jeho vhozením do schránky SVJ, zasláním prohlášení z ověřené elektronické adresy, nebo vyplněním tohoto elektronického formuláře.

Přesný popis s nakládáním s osobnimi daty a odvoláním souhlasu v rámci nařízení GDPR naleznete zde.

Z důvodu neveřejnosti poskytovaných informací je pro zřízení přístupu nuté ověření pravdivosti údajů každého nově registrovaného uživatele. Tento proces se nazývá autorizace.

Ověřování a autorizace probíhá standardně do dvou pracovních dnů od momentu registrace.

V případě, že jste obdrželi své přihlašující údaje, můžete se přihlásit zde.