Otázky a odpovědi

Důležitá provozní sdělení a informace pro majitele a nájemníky...
Pokud však nenajdete odpověď na svou otázku, tak nám napište.

Otázky a odpovědi na nejčastější dotazy...

Jaký je nejsnadnější způsob kontaktu při vzniklém problému či ohlášení změny?

Možností je několik, ale doporučujeme využití kontaktního a oznamovacího formuláře, který je umístěný v sekci "Kontakty", a nebo zaslání podnětu na elektronickou adresu: vybor.nadomovine1@email.cz

Je důležité nahlásit změnu nájemníka a jejich počet?

Ano. Je to velmi důležité a zjištěné nesrovnalosti budou právně řešeny. Nejde pouze o problém rozúčtování nákladů, ale o reálné využívání veřejných prostředků, které mají svoji životnost. V případě, že bude zjištěn rozpor v počtu nahlášených osob, je možné konkrétně stanovit škodnou událost a následně ji po majiteli vymáhat. Upozorňujeme, že v případě převýšení škodné částky 5tis korun se již jedná o trestný čin. Doporučujeme proto prosím všem, aby dané pravidlo dodržovali a jakékoliv změny v počtu a jménu nájemníků ohlásili nejpozději do 30ti dnů správci domu JiViš na uvedených kontaktech, nebu můžete využít kontaktního a ohlašujícího formuláře v sekci "KONTAKTY"

Co dělat při havárii topení?

Zajistěte tekoucí vodu odtokem do nádoby a okamžitě kontaktujte správce kotelny VinBau pana Housku na telefonu: 606 048 373, se kterým domluvíte zastavení konkrétního rozvodu BJ. Následně si dohodněte opravu na pohotovostní službě BytoServis na telefonním čísle: 605 424 242 Cena zásahu je cca 2000,- Kč. Během opravy se řiďte prosím instrukcemi pana Housky. Dále prosíme o oznámení havárie administrátorovi domu na telefonním čísle: 606 482 080

Musím ohlašovat rekonstrukční práce v bytové jednotce?

Ano a to nejlépe 14 dní předem zasláním informace pomocí ohlašujícího a kontaktního formuláře v sekci "KONTAKTY", nebo odesláním na elektronickou adresu: admin.nadomovine1@email.cz. V případě, pokud dojde k zahájení prací bez ohlášení, bude tento prohřešek řešen s městskou policií jako přestupek. Ohlášené řemeslné práce by měly probíhat pouze v čase od pondělí do pátku (nehlučná činnost i v sobotu) mezi 8-20 hodinou. V čase po 22. hodině již není povolena žádná rekonstrukční činnost.

Jak mám postupovat při zjištění technického problému či poruchy ve svém bytě?

V případě bytové či nebytové jednotky je třeba postupovat samostatně. Správce domu řeší pouze havárii rozvodů vody, kanalizace ve stoupačkách a svislé svody radiátorového vedení včetně měřících jednotek topení. V ostatních případech se obracejte prosím na majitele bytové jednotky, který je za prostor odpovědný či případně můžete využít našich sjednaných služeb, jejichž kontakty naleznete na stránce s kontakty.

Jak mám postupovat při problému poruchy či havárie ve veřejných prostorech domu?

Okamžitě prosím volejte linku naší správy domu: 602 380 087, nebo administrátora 606 482 080

Co mám dělat v případě zaseknutí výtahu?

Pro vyproštění okamžitě kontaktujte technika na telefonu: 774 001 122 a nebo nahlašte běžnou závadu na tel: 606 482 080

Jakým způsobem získám kopii klíče od uzavřených společných prostor?

Všechny zámky veřejných prostor jsou opatřeny bezpečnostní vložkou, která znemožňuje volnou výrobu kopie klíče. Z tohoto důvodu je nutné kontaktovat pověřenou osobu na telefonu 606 482 080, která vám po dohodě vydá za úplatu a podpis kopii klíče. Kopie se vydává pouze majiteli prostoru, nebo jím poveřené osobě na základě plné moci. Jedná se o 4 zámky. První prostor je kočárkárna pro uložení kočárků, malých kol, hraček a podobných předmětů. Cena klíče je 80kč. Druhým prostorem je kolárna, který je určen pouze pro uložení kol. Cena klíče je 80kč ale pozor, plus 500kč vratná kauce. Tento klíč je nutné řešit přímo s naší správou domu JiViš. Třetím klíč je od hlavních dveří a stojí 80kč. Čtvrtý klíč je od popelnic za cenu 60kč.

Co mám dělat v případě rušení nočního klidu?

Veškeré věci související s pořádkem domu (včetně veškerých přestupků domovního řádu) je nutno neprodleně řešit s Městskou policií Pražského obvodu na bezplatné telefonní lince 156, nebo viz odkaz www.mppraha.cz/o-mestske-policii/struktura/uradovny/praha-12.htm V případě vážnějších přestupků (krádeže, přímé ohrožení života, a pod.) neprodleně volejte Policii ČR bezplatnou linku 112, nebo linku místního oddělení Policie České republiky Lhotka, Obvodního ředitelství policie Praha IV, Durychova 671/40, 142 00 Praha 4.tel: 974 854 720 Každopádně se nesnažte prosím nikoho zadržet. Využijte moment překvapení a nechte policii dělat svoji práci.

Je dovolena ve veřejných prostorách domu konzumace alkoholu či kouření?

V celém objektu veřejných prostor je přísně zakázána konzumace jakýchkoliv psychotropních látek a alkoholu s možnými důsledky přestupkového řízení. Dále zde platí přísný zákaz kouření i v případě, že je kuřák vykloněn z okna. Prosíme všechny o respektování daného nařízení.