Otázky a odpovědi

Důležitá provozní sdělení a informace pro majitele a nájemníky...
Pokud však nenajdete odpověď na svou otázku, tak nám napište.

Otázky a odpovědi na nejčastější dotazy...

Jaký je nejsnadnější způsob kontaktu při vzniklém problému či ohlášení změny?

Možností je několik, ale doporučujeme využití kontaktního a oznamovacího formuláře, který je umístěný v sekci "Kontakty", a nebo zaslání podnětu na elektronickou adresu: vybor.nadomovine1@email.cz

Je důležité nahlásit změnu nájemníka a jejich počet?

Ano. Je to velmi důležité a zjištěné nesrovnalosti budou právně řešeny. Nejde pouze o problém rozúčtování nákladů, ale o reálné využívání veřejných prostředků, které mají svoji životnost. V případě, že bude zjištěn rozpor v počtu nahlášených osob, je možné konkrétně stanovit škodnou událost a následně ji po majiteli vymáhat. Upozorňujeme, že v případě převýšení škodné částky 5tis korun se již jedná o trestný čin. Doporučujeme proto prosím všem, aby dané pravidlo dodržovali a jakékoliv změny v počtu a jménu nájemníků ohlásili nejpozději do 30ti dnů správci domu JiViš na uvedených kontaktech, nebu můžete využít kontaktního a ohlašujícího formuláře v sekci "KONTAKTY"

Co dělat při havárii topení?

Zajistěte tekoucí vodu odtokem do nádoby a okamžitě kontaktujte správce kotelny VinBau pana Housku na telefonu: 606 048 373, se kterým domluvíte zastavení konkrétního rozvodu BJ. Následně si dohodněte opravu na pohotovostní službě BytoServis na telefonním čísle: 605 424 242 Cena zásahu je cca 2000,- Kč. Během opravy se řiďte prosím instrukcemi pana Housky. Dále prosíme o oznámení havárie administrátorovi domu na telefonním čísle: 606 482 080

Musím ohlašovat rekonstrukční práce v bytové jednotce?

Ano a to nejlépe 14 dní předem zasláním informace pomocí ohlašujícího a kontaktního formuláře v sekci "KONTAKTY", nebo odesláním na elektronickou adresu: admin@nadomovine.cz. Dále je možné využití ohlasujícího formuláře v interní sekci webu. V případě, pokud dojde k zahájení prací bez ohlášení, bude tento prohřešek řešen s městskou policií jako přestupek. Ohlášené řemeslné práce by měly probíhat pouze v čase od pondělí do pátku (nehlučná činnost i v sobotu) mezi 8-20 hodinou. V čase po 22. hodině již není povolena žádná rekonstrukční činnost.

Jak mám postupovat při zjištění technického problému či poruchy ve svém bytě?

V případě bytové či nebytové jednotky je třeba postupovat samostatně. Správce domu řeší pouze havárii rozvodů vody, kanalizace ve stoupačkách a svislé svody radiátorového vedení včetně měřících jednotek topení. Jedná-li se o případ, kdy je třeba zásah na společném vedení či ventilech, dohodněte prosím postup s naším správcem domu firmou Jiviš, která zařídí kvalifikovanou službu a odstranění poruchy. V ostatních případech se obracejte prosím na majitele bytové jednotky, který je za prostor odpovědný či případně můžete využít našich sjednaných služeb, jejichž kontakty naleznete na stránce s kontakty.

Jak mám postupovat při problému poruchy či havárie ve veřejných prostorech domu?

Okamžitě prosím volejte linku naší správy domu: 602 380 087, nebo administrátora 606 482 080

Co mám dělat v případě zaseknutí výtahu?

Pro vyproštění okamžitě kontaktujte technika na telefonu: 774 001 122 a nebo nahlašte běžnou závadu na tel: 606 482 080

Jakým způsobem získám kopii klíče od uzavřených společných prostor?

Všechny zámky veřejných prostor jsou opatřeny bezpečnostní vložkou, která znemožňuje volnou výrobu kopie klíče. Z tohoto důvodu je nutné kontaktovat pověřenou osobu na telefonu 606 482 080, která vám po dohodě vydá za úplatu a podpis kopii klíče. Kopie se vydává pouze majiteli prostoru, nebo jím poveřené osobě na základě plné moci. Jedná se o 4 zámky. První prostor je kočárkárna pro uložení kočárků, malých kol, hraček a podobných předmětů. Cena klíče je 125,- Kč. Druhým prostorem je kolárna, který je určen pouze pro uložení kol. Cena klíče je také 125,-Kč ale pozor, plus 500kč vratná kauce. Tento klíč je nutné řešit přímo s naší správou domu JiViš. Třetím klíč je od hlavních dveří a stojí 125,- Kč. Čtvrtý klíč je od popelnic za cenu 80,- Kč.

Co mám dělat v případě rušení nočního klidu?

Veškeré věci související s pořádkem domu (včetně veškerých přestupků domovního řádu) je nutno neprodleně řešit s Městskou policií Pražského obvodu na bezplatné telefonní lince 156, nebo viz odkaz www.mppraha.cz/o-mestske-policii/struktura/uradovny/praha-12.htm V případě vážnějších přestupků (krádeže, přímé ohrožení života, a pod.) neprodleně volejte Policii ČR bezplatnou linku 112, nebo linku místního oddělení Policie České republiky Lhotka, Obvodního ředitelství policie Praha IV, Durychova 671/40, 142 00 Praha 4.tel: 974 854 720 Každopádně se nesnažte prosím nikoho zadržet. Využijte moment překvapení a nechte policii dělat svoji práci.

Je dovolena ve veřejných prostorách domu konzumace alkoholu či kouření?

V celém objektu veřejných prostor je přísně zakázána konzumace jakýchkoliv psychotropních látek a alkoholu s možnými důsledky přestupkového řízení. Dále zde platí přísný zákaz kouření i v případě, že je kuřák vykloněn z okna. Prosíme všechny o respektování daného nařízení.