Informace o realizaci probíhající rekonstrukce teplovodních rozvodů

Vážení spolubydlící, máme za sebou velmi náročný měsíc, ve kterém se událo mnoho událostí. Přihodila se dvojitá vážná havárie teplovodního rozvodu, byla zahájena stavba nového křídla mateřské školy a započaty hrubé práce na novém objektu bytového domu na sousedících pozemcích.

Dále byly zahájeny bourací práce nebytového prostoru bývalé hospody a v neposlední řadě i související přestavba rozvodného systému tepla jižní části domu, který byl po 38 letech provozu v havarijním stavu. V této souvislosti se také spontánně realizovala montáž bezpečnostních ventilů radiátorového topení v tomto jižním křídle. Montáž ventilů v bytových jednotkách si hradili majitelé z vlastních zdrojů samostatně, veřejné prostory a úprava spodních rozvodů v kolektorech byla hrazena z fondu oprav. Zbylé změny hradil majitel nebytového prostoru bývalé restaurace.

Během 15-ti prázdninových dnů se podařilo zkontaktovat neuvěřitelné množství 60-ti majitelů a dohodnout s nimi omezený kompromisní termín montáží. Instalaci prováděl náš dlouholetý spolupracovník v oblasti dodávek topenářsko-instalatérských služeb pan Fiala.

Celkem se jednalo o 126 instalovaných šroubení s čistým časem montáže 118 hodin. Během instalace se objevilo mnoho technických a nečekaných problémů, počínaje různou tloušťkou rozvodných trubek a druhem jejich materiálu, přes neodpuštěné či těžké radiátory, až po zastavěný nábytek. Někdy to bylo skutečné drama. Mnozí z vás jistě ví, co tím mám na mysli. Avšak výsledkem je kompletní rekonstrukce kolektorových rozvodů a kompletní montáž bezpečnostních ventilů v celém jižní straně domu. Poslední montáž se uskuteční v pondělí, kdy bude topná soustava naplněna vodou.

Rekonstrukce severního křídla se bude odvíjet od dohody s majitelem nebytového prostoru obchodu panem Kašpárkem, k čemuž dojde nejdříve během příští topné sezony.

Důležitá informace:
Jak již bylo zmíněno, jelikož dojde v pondělí 9.9. k postupnému naplňování topného systému domu, chtěli bychom vás poprosit o následující opatření:

  • severní křídlo bylo při rekonstrukci krátkodobě vypuštěno, ale v současné chvíli je již pod tlakem, jedná se o byty s číslem X01-X08,
  • prosíme všechny o otevření regulačních hlavic radiátorů na plnou teplotu, aby bylo možné systém odvzdušnit, a to nejpozději do pondělní 12-té hodiny,
  • jižní křídlo se začne postupně napouštět ve 14 hodin, jedná se o byty s číslem X09-X016
  • od 14:30 hod se na jižní straně se začne tlakovat všechny stoupačky západní strany včetně chodeb, jedná se o byty s X13-X16,
  • od 15:00 hod se na jižní straně se začne tlakovat všechny stoupačky na východní straně, jedná se o byty s číslem X09-X12,

 

Doporučení:
Jelikož se jedná o velmi náročný a postupný proces tlakování systému, je při tomto plnění vhodný dohled nájemníka. Doporučujeme proto v tomto čase na radiátory dohlížet a v případě průsaku okamžitě kontaktovat technika VinBau pana Radima Panýrka na telefonu 775 265 910 a pana Fialu na telefonu 702 395 310, aby bylo tlakování systému přerušeno.

V případě dotazu nás prosím kontaktujte na emailu: vybor.nadomovine1@email.cz

Všem zúčastněným děkujeme za vstřícnost, trpělivost a snahu.

S pozdravem výbor SVJ

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.